GE – Heilige plek: de enige en laatste corona-koortsboom in Nederland.

Het enige dat rest van het 15de -eeuwse kloostercomplex van de abdij van St. Valery is de ruïne van de kapel. Deze is eerst gewijd aan St Walrick, de beschermer van de zieken. Maar pas echt wordt deze kapel beroemd door de […]

Read More